Kainoraštis

Leidinio kaina (EUR)
Teisės aktų leidinys „Teisėkūros žinios“ pdf, docx, epub formatais
1 mėn. 7.00
3 mėn. 21.00
6 mėn. 42.00
9 mėn. 63.00
12 mėn. 84.00