Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 94, 2020-11-25)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2020-24517 Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 05 Nr. XIII-3362

2020-24519 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 25, 26 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 05 Nr. XIII-3363

2020-24520 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 5, 6, 12, 23, 28 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 05 Nr. XIII-3364

2020-24521 Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 25 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 05 Nr. XIII-3365

2020-24522 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 05 Nr. XIII-3366

2020-24524 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 05 Nr. XIII-3367

2020-24525 Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16-1, 17-1, 21, 22, 25, 26 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 16-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas įstatymas 2020 11 05 Nr. XIII-3378

2020-24526 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3381

2020-24528 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2342 8 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3382

2020-24529 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2343 2 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3383

2020-24530 Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 10 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3384

2020-24531 Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2344 2 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3385

2020-24532 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2345 3 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3386

2020-24533 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3387

2020-24534 Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2346 2 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3388

2020-24538 Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2347 2 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3389

2020-24539 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2338 28 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3390

2020-24540 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3391

2020-24541 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3399

2020-24543 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 77 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3400

2020-24557 Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3401

2020-24601 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 51, 52, 54 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3402

2020-24561 Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3403

2020-24563 Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 19, 23, 36, 54, 61, 62 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3404

2020-24565 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 40 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3405

2020-24566 Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 10 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3406

2020-24568 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 7 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3407

2020-24571 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3408

2020-24576 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29-1 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3409

2020-24577 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 8 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3410

2020-24581 Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3411

2020-24582 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3412

2020-24572 Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 14 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3413

2020-24573 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 16 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3223 pripažinimo netekusiu galios įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3414

2020-24584 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 48, 52 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3415

2020-24587 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3416

2020-24590 Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 7, 13 straipsnių pakeitimo ir 11, 16 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3417

2020-24574 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3418

2020-24575 Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3419

2020-24593 Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3424

2020-24596 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 379 ir 381 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3425

2020-24598 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3426

2020-24604 Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo Nr. I-712 10-1 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3427

2020-24607 Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo Nr. IX-466 pripažinimo netekusiu galios įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3428

2020-24626 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3429

2020-24605 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 32 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3430

2020-24606 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 13-1 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3431

2020-24608 Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo Nr. VIII-1661 4 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3432

2020-24609 Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 12 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3433

2020-24610 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 2 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3434

2020-24612 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 3, 9, 59, 60 ir 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-2 straipsniu įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3436

2020-24614 Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymo Nr. VIII-911 pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3437

2020-24615 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 3 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3438

2020-24616 Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 1 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3439

2020-24617 Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3440

2020-24618 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3441

2020-24621 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 11 10 Nr. XIII-3442

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2020-24755 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 2020 11 19 Nr. XIV-18

2020-24756 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo 2020 11 19 Nr. XIV-20

2020-24758 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 2020 11 19 Nr. XIV-21

2020-24759 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo 2020 11 19 Nr. XIV-22

2020-24760 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Garantinio fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo 2020 11 19 Nr. XIV-23

2020-24761 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo 2020 11 19 Nr. XIV-24

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2020-24776 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą 2020 11 23 Nr. 1K-442

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-24673 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1281

2020-24674 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 890 „Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Alytaus profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei dalininko kapitalo didinimo“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1282

2020-24675 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai "Vaikų teatro mokyklėlė“ 2020 11 18 Nr. 1283

2020-24679 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1284

2020-24685 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal sutartį 2020 11 18 Nr. 1285

2020-24686 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės turto investavimo ir Vytauto Didžiojo universiteto savininko kapitalo didinimo 2020 11 18 Nr. 1286

2020-24687 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 41 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo Nr. IX-368 4-1 straipsnio ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 4-2 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.64, 2.72 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 11 18 Nr. 1287

2020-24688 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5186, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5187, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5188 2020 11 18 Nr. 1288

2020-24689 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5189 2020 11 18 Nr. 1289

2020-24691 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 571 „Dėl Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų regioninės pagalbos žemėlapio“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1290

2020-24692 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 577 „Dėl Merkio valstybinio ichtiologinio draustinio ribų plano ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1291

2020-24694 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 47 „Dėl valstybinių Jurgelionių, Margupio botaninių draustinių ir valstybinių Adomiškio, Rūžo, Smiltynės, Svirplinės, Šaltuonos, Žaliosios pievų botaninių-zoologinių draustinių įsteigimo, jų ribų planų ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1292

2020-24703 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1294

2020-24704 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo įgyvendinimo 2020 11 18 Nr. 1295

2020-24705 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1296

2020-24707 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos klausimais iki 2035 metų rengimo ir nacionalinės darbotvarkės įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo 2020 11 18 Nr. 1297

2020-24708 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1298

2020-24709 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1299

2020-24710 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 18 Nr. 1300

2020-24711 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos gynybos atašė pavaduotojo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose 2020 11 18 Nr. 1301

2020-24735 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo 2020 11 18 Nr. 1302

2020-24740 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5147 ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5148 2020 11 18 Nr. 1303

2020-24741 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5179(2) ir Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5180(2) 2020 11 18 Nr. 1304

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-24501 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-69 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. D1-703

2020-24504 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. D1-704

2020-24712 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. D1-705

2020-24724 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. D1-706

2020-24782 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. D1-707

2020-24641 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 4-539 „Dėl Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 4-1051

2020-24658 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių, prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 1-377

2020-24723 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 1-379

2020-24564 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos modernizavimo ir finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos bei šios sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 19 Nr. 1K-375

2020-24733 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2020 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1K-7 „Dėl Duomenų skelbimo Atvirųjų finansų informacinėje sistemoje“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 1K-376

2020-24516 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2021 m. 2020 11 20 Nr. V-898

2020-24491 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2021 metams patvirtinimo 2020 11 20 Nr. A1-1131

2020-24492 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A1-178 „Dėl Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. A1-1132

2020-24493 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. A1-611 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. A1-1133

2020-24494 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo komisijos sudarymo 2020 11 20 Nr. A1-1135

2020-24518 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. A1-226 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. A1-1136

2020-24638 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 80/353 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. A1-1138/V-2677

2020-24791 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-778 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. A1-1144

2020-24792 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. A1-1145

2020-24706 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 3-708

2020-24527 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Otorinolaringologijos antrinio ir tretinio lygio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo 2020 11 20 Nr. V-2664

2020-24631 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. V-2667

2020-24556 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. Rugsėjo 29 d. Įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. V-2671

2020-24628 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. V-2678

2020-24629 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 656 „Dėl plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. V-2679

2020-24630 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. V-2680

2020-24633 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. V-2683

2020-24634 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo komisijos sudarymo 2020 11 20 Nr. V-2684

2020-24635 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V- 237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. V-2685

2020-24636 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 2020 11 20 Nr. V-2686

2020-24697 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-604 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo bei skubiosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 2020 11 23 Nr. V-2689

2020-24700 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. V-2690

2020-24701 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-836 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. V-2692

2020-24702 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. V-2693

2020-24745 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. V-2697

2020-24497 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. V-1802

2020-24499 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-942 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. V-1803

2020-24523 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Mitybos studijų krypties aprašo patvirtinimo 2020 11 20 Nr. V-1806

2020-24714 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos 2020 11 23 Nr. V-1813

2020-24718 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lyderystės ir vadovavimo švietimo įstaigose stiprinimo gairių patvirtinimo 2020 11 23 Nr. V-1817

2020-24726 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1R-215 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų, teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamento ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 1R-383

2020-24495 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1V-575 „Dėl Statutinių valstybės tarnautojų, išskyrus krašto apsaugos sistemos tarnautojus, pareigybių vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 11 20 Nr. 1V-1190

2020-24498 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1V-51 „Dėl Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, dirbančio viešojo administravimo institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis, pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. 1V-1192

2020-24639 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo 2020 11 20 Nr. 1V-1198

2020-24753 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1V-368 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 1V-1201

2020-24757 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1V-601 „Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų (ugniagesių) aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir asmeninių apsaugos priemonių priežiūros rekomendacijų ir Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo skaitmeninio radijo ryšio priemonėmis rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 1V-1203

2020-24773 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 1V-1205

2020-24781 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1V-264 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-CPVA-V-901 priemonę „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“, ir vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-CPVA-V-901 priemonę „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 11 23 Nr. 1V-1207

2020-24783 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 11 23 Nr. 1V-1208

2020-24785 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 2020 11 23 Nr. 1V-1209

2020-24736 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 2020 11 23 Nr. 3D-806

2020-24754 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-90 „Dėl Duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 3D-808

2020-24511 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 5-V-359 „Dėl Darbo su į policijos įstaigą pristatytais asmenimis instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. 5-V-945

2020-24721 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 5-V-21 „Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 5-V-955

2020-24670 Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymas dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoraius 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-38 „Dėl Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 19 Nr. IV-64

2020-24777 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. V-456

2020-24586 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl aukciono būdu ūkio subjekto įsigytų individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo 2020 11 20 Nr. V1-112

2020-24743 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įsakymas dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento klausimyno, skirto įvertinti įslaptintos informacijos apsaugos būklę, funkcinio aprašymo patvirtinimo 2020 06 23 Nr. 1-65

2020-24742 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įsakymas dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente taisyklių patvirtinimo 2020 10 06 Nr. 1-90

2020-24542 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos statistinės ataskaitos PEG-11 (mėnesinės), Elektros energijos perdavimo statistinės ataskaitos PEP-11 (mėnesinės), Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės), Gamtinių dujų tiekimo statistinės ataskaitos PD-11 (mėnesinės), Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos PŠ-11 (mėnesinės),Vandens rinkimo ir paskirstymo statistinės ataskaitos PV-11 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo 2020 11 19 Nr. DI-297

2020-24734 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinės ataskaitos P-12 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2020 11 23 Nr. DI-301

2020-24510 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-57 „Dėl Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. 2BE-377

2020-24749 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 2B-408 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 23 Nr. 2BE-378

2020-24640 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos laikymo afrikiniu kiaulių maru užkrėsta teritorija 2020 11 20 Nr. B1-907

2020-24722 Valstybinis studijų fondo įsakymas dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V1-62 "Dėl Asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo ir prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją formos patvirtinimo" pakeitimo 2020 11 23 Nr. V1-85

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-24558 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 11 20 Nr. O3E-1156

2020-24559 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo 2020 11 20 Nr. O3E-1157

2020-24560 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo 2020 11 20 Nr. O3E-1160

2020-24562 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų 2021 metams tvirtinimo 2020 11 20 Nr. O3E-1161

2020-24567 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Telšių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo 2020 11 20 Nr. O3E-1177

2020-24569 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinės ribos 2021 metams koregavimo 2020 11 20 Nr. O3E-1181

2020-24602 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Tranzitinio gabenimo sąlygų, taikomų energijos mainams, ir finansinių atsiskaitymų, kuriuos lemia bendras einamosios paros prekybos rinkų susiejimas, vykdomas visose Europos prekybos zonose pagal koordinuotą visų Europos reguliavimo institucijų susitarimą, sudarytą remiantis 2015 m. liepos 24 d. išleisto 2015/1222 Komisijos reglamento (ES) 68 straipsnio 6 dalimi, nustatančiu pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gaires, patvirtinimo 2020 11 20 Nr. O3E-1182

2020-24786 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kainų 2021 metams 2020 11 23 Nr. O3E-1206

2020-24787 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo kainų 2021 metams tvirtinimo 2020 11 23 Nr. O3E-1207

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-11-25, Nr. 94

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-11-21, Nr. 93

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-11-18, Nr. 92

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-11-14, Nr. 91

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-11-11, Nr. 90

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi