Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujame numeryje (Nr. 104, 2021-12-31)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2021-27357 Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3, 4, 4-1, 7-1, 10-1, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24-1, 25, 25-2, 26, 28, 29, 29-1, 29-2, 29-3, 29-5, 29-6, 29-7, 29-8, 30-1, 30-2, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 25-3, 29-9, 29-10 straipsniais ir 25-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas įstatymas 2021 12 14 Nr. XIV-772

2021-27358 Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1, 29-1 straipsniais įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-777

2021-27359 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 4-1, 15, 40, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-778

2021-27360 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-783

2021-27361 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 6-2, 10, 11 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 11-2, 11-3  straipsniais įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-784

2021-27362 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-785

2021-27363 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 167 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-786

2021-27364 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 5 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-788

2021-27365 Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-789

2021-27366 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 I dalies III skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-2 straipsniu įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-790

2021-27367 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-791

2021-27368 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38-1 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-792

2021-27369 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-793

2021-27370 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 24 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-794

2021-27373 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 25 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-796

2021-27375 Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 11, 18-1 ir 34-1 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 16 Nr. XIV-797

2021-27377 Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-799

2021-27378 Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 21-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-800

2021-27379 Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 4, 21, 34, 117, 119, 120, 124, 125, 127, 150, 162, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-801

2021-27380 Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 3, 4, 14, 18, 22, 41, 43, 55, 56, 60, 61 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1, 41-1 ir 43-1 straipsniais įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-802

2021-27381 Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 52, 61, 65 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-803

2021-27382 Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 93, 200, 205 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-804

2021-27383 Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 56, 59, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-805

2021-27384 Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 57, 58-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-806

2021-27385 Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 23-2 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-807

2021-27386 Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 10 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-808

2021-27387 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-809

2021-27388 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2885 3, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-810

2021-27389 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 10 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 12 21 Nr. XIV-811

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2021-27319 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. XIII-3317 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. IX-912 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2021 12 23 Nr. XIV-851

2021-27322 Lietuvos Respublikos Seimo statutas dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 59, 59-1, 64, 65, 135, 206, 225, 226, 226-1, 226-2 straipsnių pakeitimo ir 207 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ Nr. XIII-3319 13 straipsnio pakeitimo 2021 12 23 Nr. XIV-853

2021-27324 Lietuvos Respublikos Seimo statutas dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 207 straipsnio pakeitimo 2021 12 23 Nr. XIV-855

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2021-27305 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl pritarimo Lietuvos Respublikos prekybos atstovybės steigimui Taipėjuje 2021 12 15 Nr. 1141

2021-27095 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1124

2021-27096 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pripažinimo netekusiu galios 2021 12 22 Nr. 1125

2021-27126 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1126

2021-27127 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1127

2021-27128 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 393 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1128

2021-27249 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl Gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinio kreditavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1129

2021-27251 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1130

2021-27254 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1132

2021-27256 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1133

2021-27257 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 188 „Dėl Prekių ženklų registro reorganizavimo ir Prekių ženklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1134

2021-27258 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1135

2021-27259 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1136

2021-27260 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1137

2021-27262 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1138

2021-27264 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1139

2021-27425 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 811 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų, valstybės garantijų ir įsipareigojimų pagal skolos grąžinimo sutartis, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos perduodamų administruoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1131

2021-27424 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl teikimo Respublikos Prezidentui skirti D. Staniulį Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje 2021 12 22 Nr. 1140

2021-27496 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. 1142

2021-27513 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. 1143

2021-27514 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 671 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. 1144

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-27110 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0010, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. D1-601 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0010, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2 APVA-V-013 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. D1-773

2021-27113 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-710 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. D1-774

2021-27114 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-189 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. D1-775

2021-27315 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. D1-778

2021-27339 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-271 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. D1-779

2021-27428 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. D1-782

2021-27175 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2021 12 27 Nr. 1-374

2021-27207 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įmokų dydžio nustatymo, patvirtinimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 27 Nr. 1-376

2021-27497 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. 1-377

2021-27498 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Elektros energijos rinkos taisyklių pavirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios 2021 12 29 Nr. 1-378

2021-27508 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 1-379

2021-27516 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-195 "Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje" pakeitimo 2021 12 29 Nr. 1K-405

2021-27118 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-135 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 23 Nr. V-1010

2021-27517 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. IV-1487

2021-27554 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. IV-1488

2021-27555 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. IV-1489

2021-27232 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2022 metams patvirtinimo 2021 12 28 Nr. A1-974

2021-27475 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1256 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. A1-977

2021-27162 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2021 metais 2021 12 27 Nr. V-2941

2021-27177 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ 2021 12 27 Nr. V-2942

2021-27332 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. V-2948

2021-27463 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. V-2953

2021-27501 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir Atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. V-2958

2021-27556 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. V-2961

2021-27091 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. V-2303

2021-27092 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2021–2022 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščio ir vykdymo būdo patvirtinimo 2021 12 27 Nr. V-2304

2021-27093 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. V-2305

2021-27094 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 27 Nr. V-2306

2021-27174 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl būtinųjų savivaldybių ir mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos rodiklių patvirtinimo 2021 12 27 Nr. V-2308

2021-27427 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. V-2312

2021-27504 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymo V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. V-2316

2021-27213 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 27 Nr. 1R-441

2021-27512 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl Prašymų kompensuoti žalą dėl kardomosios priemonės – suėmimo taikymo ir prašymų dėl žalos atlyginimo ne teismo tvarka nagrinėjimo tvarkos aprašo bei Prašymo kompensuoti žalą dėl kardomosios priemonės – suėmimo taikymo ir Taikos sutarties atlyginti žalą ne teismo tvarka formų patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 1R-442

2021-27102 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Ekologinės gamybos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 27 Nr. 3D-857

2021-27103 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. 3D-858

2021-27119 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. 3D-861

2021-27168 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pajamų stabilizavimo priemonės (žemės ūkio rizikos valdymo fondai)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 2021 12 27 Nr. 3D-862

2021-27169 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjų labai sunkios finansinės padėties nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 27 Nr. 3D-865

2021-27170 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. 3D-866

2021-27306 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-370 „Dėl Institucijų ir įstaigų, nustačiusių ekologinę gamybą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, informacijos teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. 3D-867

2021-27340 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo 2021 12 28 Nr. 3D-870/3-575

2021-27338 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. 3D-871

2021-27460 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 3D-40 „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. 3D-872

2021-27495 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. 3D-873

2021-27527 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. 3D-874

2021-27528 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-838 „Dėl Vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER programa“, kurioms skiriamas papildomas finansavimas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pereinamuoju laikotarpiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. 3D-875

2021-27491 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galias patvirtinančių dokumentų išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pažymėjimų apskaitos registro formos, Pažymos apie gautą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimą formos patvirtinimo 2021 12 29 Nr. AD1-446

2021-27400 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V3-23 „Dėl viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. V3-23

2021-27429 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. EV-304

2021-27159 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1B-108 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo“ pakeitimo 2021 12 23 Nr. 1B-990

2021-27160 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. 1B-993

2021-27165 Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 23 Nr. BR1-405

2021-27526 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo dalies perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Neringos savivaldybei 2021 12 29 Nr. 1P-295-(1.3 E.)

2021-27352 Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. VKE-627

2021-27539 Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. V-121

2021-27166 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, atrankos taisyklių patvirtinimo 2021 12 27 Nr. 1-806

2021-27131 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1-436 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. 1-808

2021-27353 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1-435 „Dėl Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2021 12 28 Nr. 1-815

2021-27344 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti skyrimo prioritetų nustatymo 2022 metams 2021 12 28 Nr. V-531

2021-27507 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priverstinio transporto priemonių nuvežimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 4-463

2021-27176 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo 1K-357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. 1K-399

2021-27354 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. 1K-403

2021-27356 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1K-233 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. 1K-405

2021-27376 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-255 „Dėl Pavyzdinių vaistų komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. 1K-406

2021-27108 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 22 Nr. VA-90

2021-27300 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Mokesčių administratoriaus ir skolininko taikos sutarties vykdymo procese sudarymo taisyklių patvirtinimo 2021 12 28 Nr. VA-94

2021-27302 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informacijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. VA-95

2021-27426 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. VA-160 „Dėl Juridinių asmenų nemokumo ir fizinių asmenų bankroto procesuose, priimamų sprendimų, susijusių su piniginių prievolių vykdymu, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. VA-96

2021-27399 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo 2021 12 28 Nr. V-656

2021-27371 Kauno apylinkės teismo įsakymas dėl Kauno apylinkės teismo struktūros schemos patvirtinimo 2021 12 28 Nr. VE-308

2021-27372 Kauno apylinkės teismo įsakymas dėl Kauno apylinkės teismo nuostatu patvirtinimo 2021 12 28 Nr. VE-309

2021-27317 Lietuvos apeliacinis teismo įsakymas dėl Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos apeliaciniame teisme taisyklių patvirtinimo 2021 12 28 Nr. T-119

2021-27548 Lietuvos kultūros tarybos įsakymas dėl Ekspertų darbo reglamento patvirtinimo 2021 12 29 Nr. VI-30(1.1E)

2021-27116 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ 2021 12 23 Nr. T1-329

2021-27117 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. T1-209 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. T1-337

2021-27401 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros įsakymas dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo 2021 12 28 Nr. T1-341

2021-27246 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įsakymas dėl Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 28 Nr. 2-283

2021-27502 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. 2-285

2021-27503 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 2-286

2021-27132 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2021 12 23 Nr. DI-364

2021-27225 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪ-24 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2021 12 27 Nr. DI-367

2021-27439 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Gamtinių dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir Elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) statistinių formuliarų patvirtinimo 2021 12 28 Nr. DI-369

2021-27444 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2021 12 28 Nr. DI-370

2021-27445 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-05 (kas 2 metai), Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-06 (kas 2 metai), Techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-07 (kas 2 metai), Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-08 (metinės), Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-09 (kas 2 metai) ir Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo 2021 12 28 Nr. DI-371

2021-27446 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinės anketos A-01 (mėnesinės), Statybos įmonės verslo tendencijų statistinės anketos A-02 (mėnesinės), Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinės anketos A-03 (mėnesinės), Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinės anketos A-04 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo 2021 12 28 Nr. DI-373

2021-27447 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-20 (ketvirtinės), Socialinių, kultūrinių ir kitų aptarnavimo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-21 (ketvirtinės) statistinių formuliarų patvirtinimo 2021 12 28 Nr. DI-374

2021-27529 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2021 12 29 Nr. DI-377

2021-27531 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2021 12 29 Nr. DI-378

2021-27355 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 2BE-112 „Dėl Oro uostų, oro vežėjų, subjektų ir oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. 2BE-360

2021-27134 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įsakymas dėl 2022 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo 2021 12 27 Nr. VE-67

2021-27335 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įsakymas dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 28 Nr. VE-68

2021-27318 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento įsakymas dėl Statistinių duomenų ir statistinės informacijos, susijusios su tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo, jų daromos žalos sveikatai ir ūkiui, pateikimo formų patvirtinimo 2021 12 28 Nr. T1-123

2021-27135 Radiacinės saugos centro įsakymas dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-64 „Dėl Planinių patikrinimų metu atliekamų radiologinių tyrimų ir įrangos bandymų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. V-131

2021-27205 Regionų apygardos administracinis teismo įsakymas dėl Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo Regionų apygardos administraciniame teisme tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 27 Nr. V-56(E)

2021-27111 Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdijos įsakymas dėl Kriterijų, pagal kuriuos valstybinių miškų pareigūnų nustatyti administraciniai nusižengimai laikomi mažai pavojinga veika, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 01 14 Nr. IS(E)-21-5

2021-27486 Valstybės tarnybos departamento įsakymas dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. 27V-135

2021-27173 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos įsakymas dėl Standartinių sutarčių sąlygų asmens duomenų tvarkymo sutartyse patvirtinimo 2021 12 27 Nr. 1T-117 (1.12.E)

2021-27098 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 23 Nr. B1-1008

2021-27342 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. B1-126 „Dėl Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. B1-1017

2021-27163 VĮ „Regitra“ įsakymas dėl Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo 2021 12 27 Nr. 1V-522

2021-27263 VĮ Registrų centro įsakymas dėl Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2022 metams patvirtinimo 2021 12 28 Nr. VE-919 (1.3 E)

2021-27422 VĮ Registrų centro įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. VE-922 (1.3 E)

2021-27167 Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įsakymas dėl Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo 2021 12 27 Nr. VI-94

2021-27545 Viešoji įstaiga Lietuvos prabavimo rūmų įsakymas dėl atlygio už tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklas dydžių nustatymo 2021 12 29 Nr. (1.6)1-61

2021-27164 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūros įsakymas dėl oro navigacijos maršruto ir terminalo paslaugų vienetinių tarifų 2022 metais 2021 12 27 Nr. 2-148

2021-27104 Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 27 Nr. 1S-183

2021-27499 Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1S-25 „Dėl Pirkimų priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2021 12 28 Nr. 1S-185

2021-27546 Vilniaus apygardos administracinis teismo įsakymas dėl 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. TE-2 patvirtinto Administracinių bylų valdymo ir bylų paskirstymo teisėjams bei teisėjų kolegijų sudarymo Vilniaus apygardos administraciniame teisme tvarkos aprašo dalies punktų pakeitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiais galios 2021 12 29 Nr. TE-7

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-27171 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 03-10 „Dėl Pranešimų apie operacinės ar saugumo rizikos įvykius teikimo Lietuvos bankui taisyklių ir informacijos teikimo formų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 21 Nr. 03-215

2021-27172 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 03-53 „Dėl Kredito unijų investavimo į ne nuosavybės vertybinius popierius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 21 Nr. 03-228

2021-27547 Lietuvos kultūros tarybos nutarimas dėl Kultūros ir meno projektų vykdymo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 4LKT-25(1.3E)

2021-27549 Lietuvos kultūros tarybos nutarimas dėl Kvotų finansuojamoms sritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 4LKT-26(1.3E)

2021-27550 Lietuvos kultūros tarybos nutarimas dėl Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 4LKT-27(1.3E)

2021-27551 Lietuvos kultūros tarybos nutarimas dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 4LKT-28(1.3E)

2021-27552 Lietuvos kultūros tarybos nutarimas dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 4LKT-29(1.3E)

2021-27553 Lietuvos kultūros tarybos nutarimas dėl Lietuvos kultūros tarybos darbo reglamento patvirtinimo 2021 12 29 Nr. 4LKT-30(1.3E)

2021-27520 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 2021 12 29 Nr. O3E-1782

2021-27521 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. O3E-1783

2021-27522 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Akmenės energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo 2021 12 29 Nr. O3E-1784

2021-27523 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo 2021 12 29 Nr. O3E-1787

2021-27524 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. O3E-1788

2021-27525 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 12 29 Nr. O3E-1796

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2021-12-31, Nr. 104

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-12-27, Nr. 103

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-12-22, Nr. 102

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-12-18, Nr. 101

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-12-15, Nr. 100

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi