Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 54, 2020-07-08)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2020-15000 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 73-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2020 06 25 Nr. XIII-3139

2020-15002 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 7, 9, 45, 46, 51, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 06 25 Nr. XIII-3140

2020-15003 Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 1, 2, 15, 17, 18, 20, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 06 25 Nr. XIII-3141

2020-15004 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 06 26 Nr. XIII-3169

2020-15005 Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27-1 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 06 26 Nr. XIII-3179

2020-15006 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 50, 51 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 06 26 Nr. XIII-3180

2020-15007 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 papildymo 13-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2020 06 26 Nr. XIII-3181

2020-15010 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 06 30 Nr. XIII-3213

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2020-15018 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos proga 2020 07 03 Nr. 1K-332

2020-14994 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 2020 07 03 Nr. 1K-333

2020-15008 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. balandžio 2 d. dekreto Nr. 1K-243 „Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. 1K-334

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-15011 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 763 „Dėl teritorijos Kauno r. sav., Karmėlavoje, Pievų g. 1, pripažinimo laisvąja zona“ pakeitimo 2020 06 17 Nr. 728

2020-14965 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 7, 8, 9, 17, 23, 35, 36, 39 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4275 2020 07 01 Nr. 722

2020-14966 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo 2020 07 01 Nr. 723

2020-14990 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės garantijos suteikimo Europos investicijų bankui ir įgaliojimų suteikimo V. Šapokai 2020 07 01 Nr. 725

2020-14991 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės garantijos suteikimo Europos laikinos paramos priemonei nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti (SURE) 2020 07 01 Nr. 726

2020-14992 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 01 Nr. 727

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-14959 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo trešimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. D1-410

2020-14963 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-558 „Dėl Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 02 Nr. V-575

2020-15001 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. ĮV-55 "Dėl Lietuvos kino tarybos sudarymo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. IV-939

2020-14952 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. A1-631

2020-14955 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lygių galimybių tyrėjų tinklo narių atrankos organizavimo tvarkos aprašo ir lygių galimybių tyrėjų tinklo veiklos nuostatų patvirtinimo 2020 07 03 Nr. A1-641

2020-15009 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-386 „Dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims išmokėtų išmokų vaikams ketvirtinės ataskaitos formos ir jos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. A1-645

2020-14986 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3-135 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. 3-401

2020-14954 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 01 Nr. V-1582/A1-626/V-995

2020-14960 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-811 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. V-1014

2020-14968 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą 2020 07 03 Nr. V-1016

2020-14984 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. V-869 „Dėl Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. V-1018

2020-14999 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo 2020 07 03 Nr. 1V-652

2020-15012 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, dydžio už pieninę karvę patvirtinimo 2020 07 03 Nr. 3D-502

2020-14995 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo 2020 07 03 Nr. 1P-181-(1.3 E.)

2020-14996 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-499 ,,Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. 1P-183-(1.3 E.)

2020-14948 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 02 Nr. 5-V-559

2020-14949 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 5-V-187 „Dėl Visiškai netinkamų naudoti ginklų ir signalinių ginklų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 02 Nr. 5-V-562

2020-14950 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 02 Nr. 5-V-563

2020-14983 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-797 „Dėl Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. 5-V-568

2020-14988 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-414 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 2020 07 03 Nr. 1-311

2020-15016 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. 1K-193

2020-15017 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. 1K-194

2020-14967 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo termino atidėjimo“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. VA-52

2020-14989 Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 47V-361 ''Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo'' pakeitimo 2020 07 03 Nr. 47V-533

2020-14987 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūros įsakymas dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 2-65 „Dėl Lietuvos Respublikos oro vežėjų veiksmų stabdant COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą“ pakeitimo 2020 07 03 Nr. 2-179

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-15014 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo 2020 07 03 Nr. Sp-88

2020-15013 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo 2020 07 03 Nr. Sp-89

2020-14956 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo 2020 07 03 Nr. O3E-566

2020-14958 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų derinimo 2020 07 03 Nr. O3E-567

2020-14957 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties standartinių sąlygų derinimo 2020 07 03 Nr. O3E-568

 

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-07-08, Nr. 54

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-07-04, Nr. 53

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Teisėkūros žinios, 2020-07-01, Nr. 52

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-06-27, Nr. 51

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-06-24, Nr. 50

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi