Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 32, 2019-04-20)

 

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2019-06358 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 04 11 Nr. XIII-2042

2019-06359 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 04 11 Nr. XIII-2043

2019-06360 Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 04 11 Nr. XIII-2044

2019-06363 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 04 11 Nr. XIII-2045

2019-06364 Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 04 11 Nr. XIII-2046

2019-06365 Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 04 11 Nr. XIII-2047

2019-06366 Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 10 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 04 11 Nr. XIII-2048

2019-06367 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 04 11 Nr. XIII-2050

 

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2019-06356 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. XI-2226 „Dėl Lietuvos švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 11 Nr. XIII-2064

2019-06357 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos nuostatų patvirtinimo 2019 04 11 Nr. XIII-2065

 

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2019-06209 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 2019 04 16 Nr. 1K-1614

 

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2019-06210 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl įgaliojimų suteikimo vykdant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymą“ pakeitimo 2019 04 03 Nr. 334

2019-06211 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo turto Kaune, Giedraičių g. 8, perėmimo valstybės nuosavybėn ir perdavimo biudžetinei įstaigai Respublikiniam priklausomybės ligų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 2019 04 03 Nr. 335

2019-06212 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo 2019 04 03 Nr. 336

2019-06204 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 10 Nr. 332

2019-06205 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 2019 04 10 Nr. 333

2019-06221 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 04 10 Nr. 338

2019-06413 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo 2019 04 10 Nr. 349

2019-06414 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 10 Nr. 350

2019-06417 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 525 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 10 Nr. 351

2019-06197 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2019 04 15 Nr. 331

2019-06219 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 2019 04 15 Nr. 337

2019-06228 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto savininko kapitalo didinimo 2019 04 15 Nr. 339

2019-06251 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2019 04 15 Nr. 340

2019-06252 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 15 Nr. 341

2019-06253 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3184 2019 04 15 Nr. 342

2019-06255 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 2019 04 15 Nr. 343

2019-06299 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn 2019 04 15 Nr. 344

2019-06418 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2300 2019 04 15 Nr. 352

2019-06304 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. 345

2019-06381 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos teritorijos įsisavinimo etapų nustatymo 2019 04 17 Nr. 346

2019-06384 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 49 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. 347

2019-06386 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. 348

 

VI skyrius
KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS, KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO POTVARKIAI

2019-06411 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai 2019 04 18 Nr. KT13-N5/2019

 

VII skyrius
ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

2019-06156 Nuasmeninta nutartis 2019-03-22 Nr. BB-1686-1-07-1-00418-2014-9

2019-06191 Nuasmeninta nutartis 2019-04-04 Nr. BB-1990-1-02-2-00289-2016-3

2019-06160 Nuasmeninta nutartis 2019-04-04 Nr. CB-3288-2-55-3-01119-2011-1

2019-06278 Nuasmeninta nutartis 2019-04-04 Nr. BB-1998-1-01-1-11715-2018-9

2019-06176 Nuasmeninta nutartis 2019-04-08 Nr. CB-3341-2-55-3-02172-2014-4

2019-06340 Nuasmeninta nutartis 2019-04-09 Nr. ANB-271-4-34-3-00030-2018-8

2019-06325 Nuasmeninta nutartis 2019-04-09 Nr. BB-2026-1-01-1-00914-2018-8

2019-06344 Nuasmeninta nutartis 2019-04-09 Nr. BB-2029-1-01-1-22421-2017-4

2019-06345 Nuasmeninta nutartis 2019-04-09 Nr. BB-2030-1-01-1-46521-2017-1

2019-06181 Nuasmenintas sprendimas 2019-01-17 Nr. AB-8701-3-61-3-03271-2016-5

2019-06155 Nuasmeninta nutartis 2019-02-25 Nr. AB-7212-3-66-3-00020-2019-2

2019-06154 Nuasmeninta nutartis 2019-02-27 Nr. AB-7019-3-64-3-00033-2019-4

2019-06152 Nuasmeninta nutartis 2019-03-20 Nr. AB-6838-3-61-3-00075-2018-6

2019-06153 Nuasmeninta nutartis 2019-03-20 Nr. AB-6939-3-63-3-01501-2018-3

2019-06179 Nuasmeninta nutartis 2019-03-25 Nr. AB-8729-3-63-3-02019-2018-8

2019-06182 Nuasmeninta nutartis 2019-03-27 Nr. AB-8727-3-61-3-04280-2018-8

2019-06157 Nuasmeninta nutartis 2019-03-28 Nr. AB-7862-3-61-3-00421-2019-2

2019-06277 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-04-01 Nr. DBT-43-3-61-3-03684-2018-5

2019-06279 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-04-01 Nr. DBT-45-3-64-3-00009-2019-7

2019-06158 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8184-3-61-3-02589-2016-6

2019-06159 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8199-3-61-3-00279-2017-1

2019-06162 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8314-3-62-3-01173-2016-5

2019-06163 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8418-3-61-3-04926-2015-2

2019-06164 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8553-3-64-3-01488-2017-7

2019-06178 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8653-3-61-3-03643-2018-0

2019-06180 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8654-3-61-3-04009-2018-7

2019-06187 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8656-3-64-3-01251-2017-5

2019-06174 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8659-3-61-3-03033-2017-2

2019-06172 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8662-3-61-3-03812-2017-7

2019-06188 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8695-3-61-3-00606-2017-5

2019-06175 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8696-3-61-3-00546-2017-8

2019-06190 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8703-3-65-3-00236-2018-9

2019-06173 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8715-3-61-3-02105-2017-1

2019-06183 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8720-3-61-3-02903-2017-7

2019-06185 Nuasmenintas sprendimas 2019-04-03 Nr. AB-8725-3-61-3-04362-2016-7

2019-06189 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8731-3-61-3-00174-2017-5

2019-06177 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8756-3-61-3-01071-2017-2

2019-06186 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8760-3-63-3-00264-2017-7

2019-06337 Nuasmeninta nutartis 2019-04-03 Nr. AB-8853-3-62-3-02150-2016-1

2019-06161 Nuasmeninta nutartis 2019-04-04 Nr. AB-8478-3-61-3-04010-2018-9

2019-06184 Nuasmeninta nutartis 2019-04-04 Nr. AB-8687-3-64-3-00324-2017-5

2019-06346 Nuasmeninta nutartis 2019-04-09 Nr. AB-8890-3-61-3-00579-2017-4

2019-06349 Nuasmenintas sprendimas 2019-04-10 Nr. AB-8925-3-61-3-00096-2017-8

2019-06350 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-8926-3-61-3-01141-2017-0

2019-06331 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-8949-3-61-3-04190-2016-6

2019-06352 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-8958-3-61-3-04784-2016-5

2019-06336 Nuasmenintas sprendimas 2019-04-10 Nr. AB-8959-3-61-3-00486-2017-1

2019-06335 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-8961-3-63-3-00426-2017-7

2019-06330 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-8973-3-61-3-04129-2018-0

2019-06348 Nuasmenintas sprendimas 2019-04-10 Nr. AB-8997-3-62-3-00268-2016-9

2019-06341 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-8999-3-62-3-00970-2016-9

2019-06347 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9006-3-61-3-00671-2017-7

2019-06326 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9011-3-63-3-00024-2019-3

2019-06322 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9018-3-62-3-00768-2017-5

2019-06338 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9027-3-61-3-01792-2018-3

2019-06333 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9037-3-61-3-00584-2019-2

2019-06327 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9038-3-65-3-00297-2018-6

2019-06342 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9041-3-61-3-00420-2019-1

2019-06332 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9043-3-63-3-02394-2018-4

2019-06324 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9044-3-62-3-01177-2015-8

2019-06351 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9045-3-62-3-00391-2017-7

2019-06323 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9047-3-62-3-00390-2018-7

2019-06334 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9051-3-61-3-03135-2016-4

2019-06328 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9052-3-62-3-00267-2017-9

2019-06329 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-9053-3-61-3-04550-2016-6

2019-06343 Nuasmenintas sprendimas 2019-04-10 Nr. AB-9055-3-61-3-05322-2015-3

2019-06339 Nuasmenintas sprendimas 2019-04-10 Nr. AB-9056-3-61-3-02220-2018-0

 

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-06193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0010 pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 2019 04 11 Nr. D1-214

2019-06288 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, įgyvendinimo 2019 04 17 Nr. D1-220

2019-06290 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-374 „Dėl Valstybinio parko lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 04 17 Nr. D1-221

2019-06302 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-336 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo fondo priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. D1-222

2019-06301 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-846 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo Jessica II fondų fondo ir Rizikos pasidalijimo fondo priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. D1-223

2019-06300 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. D1-678 „Dėl Savivaldybių pastatų fondo priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. D1-224

2019-06287 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 04 Nr. 1-109

2019-06401 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ 2019 04 18 Nr. 1-126

2019-06415 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo 2019 04 18 Nr. 1-127

2019-06195 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos 2019 04 10 Nr. 1K-113

2019-06165 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl Asmenų, siekiančių eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 04 10 Nr. 1K-117

2019-06434 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Krašto apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1205 „Dėl Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 2019 m. studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygų ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose atrankos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. V-369

2019-06206 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1144 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ir Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 09 Nr. IV-270

2019-06354 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-249 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano stebėsenos“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. A1-207

2019-06355 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. A1-208

2019-06387 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. 3-176

2019-06389 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-465(1.5 E) ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. 3-177

2019-06400 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0022 "Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Rudaminos kaime“ 2019 04 18 Nr. 3-181

2019-06404 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0013 "Pakruojo miesto J. Basanavičiaus gatvės modernizavimas“ 2019 04 18 Nr. 3-182

2019-06405 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 04.5.1-TID-K-519-02-0001 "Viešojo transporto pritaikymas neįgaliesiems ir dviračių pervežimui. II etapas“ 2019 04 18 Nr. 3-183

2019-06168 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-554 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 11 Nr. V-409

2019-06171 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 11 Nr. V-412

2019-06170 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 2019 04 11 Nr. V-414

2019-06167 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1356 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo analizės“ pakeitimo 2019 04 11 Nr. V-416

2019-06169 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-914 „Dėl radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 11 Nr. V-420

2019-06276 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 11 Nr. V-413

2019-06202 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo 2019 04 15 Nr. V-422

2019-06203 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ 2019 04 15 Nr. V-424

2019-06293 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. V-444

2019-06420 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-700 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, pakeitimo 2019 04 18 Nr. V-449

2019-06421 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-886 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. V-450

2019-06199 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2019 04 16 Nr. 1V-366

2019-06201 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę 2019 04 16 Nr. 1V-367

2019-06284 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. 3D-227

2019-06294 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. 3D-228

2019-06375 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Nekilnojamojo turto kadastro saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo 2019 04 18 Nr. 3D-235

2019-06374 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. 3D-236

2019-06376 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. 3D-237

2019-06430 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. 3D-240

2019-06431 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-336 "Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patariamosios tarybos sudarymo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. 3D-241

2019-06432 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. 3D-243

2019-06433 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. 3D-244

2019-06419 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 15 Nr. 2V-85 (1.4)

2019-06425 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Įgaliotojo šviežių bananų svėrėjo statuso suteikimo ir išleidžiamų į laisvą apyvartą šviežių bananų siuntų masės tikrinimo taisyklių patvirtinimo 2019 04 16 Nr. 1B-352

2019-06424 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Leidimo steigti reguliariąją laivybos liniją suteikimo taisyklių patvirtinimo 2019 04 18 Nr. 1B-356

2019-06312 Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 16 Nr. BRA-24

2019-06283 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei 2019 04 17 Nr. 1P-118-(1.3 E.)

2019-06198 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 16 Nr. 5-V-316

2019-06200 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 16 Nr. 5-V-317

2019-06266 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-928 „Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 16 Nr. 5-V-321

2019-06373 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 18 Nr. 1-196

2019-06416 Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Informacijos apie pažeidimus Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 04 17 Nr. V-275

2019-06281 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 16 Nr. 1K-99

2019-06306 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-64 "Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. V1-59

2019-06273 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 04 16 Nr. 2BE-109

2019-06388 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. B1-201 „Dėl Paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 17 Nr. B1-263

2019-06286 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo 2019 04 10 Nr. 1-128

2019-06289 VĮ Registrų centro įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. v-157 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 04 15 Nr. VE-121 (1.3 E)

2019-06410 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros įsakymas dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 2018/8-127 „Dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikatos apsauga“ bendradarbiavimo komiteto sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 04 18 Nr. 2019/8-87

 

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-06407 Lietuvos auditorių rūmų nutarimas dėl Pareigų ir atsakomybės pasidalijimo atliekant jungtinį finansinių ataskaitų auditą tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 10 20 Nr. 1.4-64.19.3.1

2019-06409 Lietuvos auditorių rūmų nutarimas dėl Asocijuotojo nario pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos asocijuotųjų narių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 11 21 Nr. 1.4-67.21.2.2

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2019-04-17, Nr. 31

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-04-13, Nr. 30

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-04-10, Nr. 29

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-04-06, Nr. 28

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-04-03, Nr. 27

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi