Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 83, 2019-10-16)

 

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2019-16283 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 09 26 Nr. XIII-2444

2019-16284 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426, 449, 454, 455, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 449-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2019 09 26 Nr. XIII-2445

 

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2019-16247 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio papildymo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui 2019 10 11 Nr. 1K-84

2019-16248 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6, 18-2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui 2019 10 11 Nr. 1K-85

2019-16249 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui 2019 10 11 Nr. 1K-86

2019-16256 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą 2019 10 11 Nr. 1K-87

 

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2019-16211 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolą 2019 10 02 Nr. 1010

2019-16212 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl įgaliojimų atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (valstybei) suteikimo 2019 10 02 Nr. 1011

2019-16235 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 441-1, 441-3, 441-4, 441-6, 441-7, 441-8, 441-9, 441-11, 441-13 ir 441-16 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 13, 22, 22-1, 22-2, 30 ir 34 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu ir 31, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2019 10 02 Nr. 1012

2019-16236 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl vaiko teisių apsaugos valdymo srities priskyrimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitų ministerijų kompetencijos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 10 02 Nr. 1013

2019-16237 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 02 Nr. 1014

2019-16239 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1655 „Dėl Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 02 Nr. 1015

2019-16245 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2019 10 09 Nr. 1016

2019-16246 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Prezidento laidojimo ir jo atminimo įamžinimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 10 09 Nr. 1017

2019-16250 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 pakeitimo įstatymo projekto ir lydinčiųjų įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2019 10 09 Nr. 1018

2019-16251 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą 2019 10 09 Nr. 1019

2019-16252 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 2019 10 09 Nr. 1020

2019-16253 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilutės profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 2019 10 09 Nr. 1021

2019-16255 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 420 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo personalinės sudėties“ pakeitimo 2019 10 09 Nr. 1022

2019-16294 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2018 m. lapkričio 14 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų įgyvendinimo 2019 10 09 Nr. 1025

2019-16295 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Lietuvos įvaizdžio strateginės tarybos sudarymo“ pakeitimo 2019 10 09 Nr. 1026

2019-16296 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos“ pakeitimo 2019 10 09 Nr. 1027

2019-16297 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios 2019 10 09 Nr. 1028

 

VII skyrius
ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

2019-16190 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. CB-9825-2-68-3-45250-2016-4

2019-16182 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. BB-5216-1-01-1-32960-2017-3

2019-16200 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. BB-5222-1-01-1-32960-2017-3

2019-16192 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. BB-5228-1-10-9-00491-2014-2

2019-16202 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. BB-5231-1-01-1-22900-2016-5

2019-16183 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. CB-9839-2-13-3-00603-2016-7

2019-16188 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. CB-9840-2-70-3-03854-2018-3

2019-16191 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. CB-9841-2-55-3-01910-2017-6

2019-16193 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. CB-9842-2-68-3-36160-2016-4

2019-16176 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. CB-9844-2-68-3-31821-2017-4

2019-16179 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. CB-9845-2-69-3-11230-2018-8

2019-16272 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. CB-9875-2-06-3-06932-2018-2

2019-16275 Nuasmeninta nutartis 2019-10-04 Nr. CB-9884-2-24-3-00572-2017-5

2019-16279 Nuasmeninta nutartis 2019-10-04 Nr. CB-9887-2-55-3-01481-2018-0

2019-16203 Nuasmeninta nutartis 2019-09-25 Nr. AB-18686-3-61-3-00691-2018-0

2019-16177 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18598-3-64-3-01890-2019-6

2019-16196 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18600-3-61-3-01686-2019-6

2019-16195 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18602-3-62-3-01672-2019-2

2019-16209 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18611-3-62-3-00767-2018-5

2019-16187 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18615-3-61-3-03957-2016-6

2019-16194 Nuasmenintas sprendimas 2019-10-02 Nr. AB-18621-3-61-3-01543-2017-6

2019-16186 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18626-3-61-3-03219-2017-8

2019-16201 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18628-3-62-3-00285-2016-8

2019-16181 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18639-3-65-3-00173-2017-8

2019-16184 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18643-3-62-3-00348-2016-8

2019-16206 Nuasmenintas sprendimas 2019-10-02 Nr. AB-18646-3-65-3-00099-2017-5

2019-16208 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18652-3-61-3-01800-2017-2

2019-16180 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18655-3-64-3-01185-2017-1

2019-16199 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18667-3-62-3-00224-2017-2

2019-16178 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18673-4-45-3-00198-2019-6

2019-16204 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18678-3-64-3-00818-2019-5

2019-16189 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18682-3-61-3-01186-2018-0

2019-16185 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18695-3-61-3-01965-2018-5

2019-16205 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18720-3-61-3-00537-2018-9

2019-16197 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18722-3-65-3-00015-2018-4

2019-16198 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18725-3-61-3-00555-2018-9

2019-16271 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18761-3-61-3-02465-2018-1

2019-16278 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18769-3-63-3-01507-2018-9

2019-16277 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18773-3-61-3-00301-2017-7

2019-16280 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18780-3-61-3-04236-2016-7

2019-16273 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18813-3-65-3-00126-2019-8

2019-16207 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. AB-18660-4-45-3-00138-2019-0

2019-16274 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. AB-18736-3-62-3-00222-2017-0

2019-16276 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. AB-18739-4-45-3-00204-2019-4

 

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-16282 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo 2019 10 07 Nr. D1-593

2019-16267 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 08 Nr. D1-595

2019-16258 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 10 11 Nr. D1-605

2019-16291 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl Veisiejų regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 10 11 Nr. D1-603

2019-16269 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ 2019 10 11 Nr. D1-604

2019-16288 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“ 2019 10 11 Nr. D1-606

2019-16289 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0019 „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1011 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. D1-607

2019-16298 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl vilkų sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo 2019 10 14 Nr. D1-608

2019-16317 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. 4-577

2019-16287 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos sudėties patvirtinimo 2019 10 11 Nr. IV-653

2019-16306 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. ĮV-507 „Dėl Trakų istorijos muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. IV-655

2019-16310 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-420 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. IV-656

2019-16311 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-684 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. IV-657

2019-16173 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 10 Nr. A1-600

2019-16226 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo 2019 10 11 Nr. A1-606

2019-16227 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. A1-607

2019-16228 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. A1-608

2019-16229 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. A1-609

2019-16230 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. A1-610

2019-16238 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 3-153 „Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos sudarymo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. 3-457

2019-16223 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 10 08 Nr. V-1153

2019-16290 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. V-1155

2019-16319 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. V-1163

2019-16266 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-702 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo Mykolo Romerio universitetui pagal mokslo kryptis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. V-1148

2019-16302 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. V-1149

2019-16303 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. V-1150

2019-16213 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1r-316 „Dėl Notaro pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. 1R-283

2019-16221 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2019 10 11 Nr. 1V-843

2019-16222 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ 2019 10 11 Nr. 1V-844

2019-16224 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2019 10 11 Nr. 1V-845

2019-16241 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. 1V-847

2019-16243 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2019 10 11 Nr. 1V-848

2019-16254 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2019 10 11 Nr. 1V-850

2019-16257 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2019 10 11 Nr. 1V-851

2019-16259 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2019–2020 mokslo metų dalyvių sąrašo patvirtinimo 2019 10 11 Nr. 3D-562

2019-16260 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 3D-348 „Dėl Projektų, kuriems neskiriama valstybės parama pagal 2019 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę "Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09), sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. 3D-564

2019-16261 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-342 „Dėl Projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2019 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę "Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09), sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. 3D-565

2019-16262 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3D-176 „Dėl Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. 3D-566

2019-16263 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. 3D-567

2019-16264 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-69 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. 3D-568

2019-16265 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. 3D-569

2019-16308 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. 3D-571

2019-16309 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto sudarymo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. 3D-573

2019-16231 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 10 11 Nr. 2V-209 (1.4)

2019-16233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo 2019 10 11 Nr. EV-293

2019-16242 Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3K-93 „Dėl prašymų priėmimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ pripažinimo netekusiu galios 2019 10 11 Nr. 3K-198

2019-16244 Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Asmenų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 10 11 Nr. 3K-199

2019-16270 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2019 metais“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. V-403

2019-16307 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 14 Nr. 1K-217

2019-16234 Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-96 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo bei Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos veiklos atkūrimo grupių sudarymo“ pakeitimo 2019 10 11 Nr. (1.72E)1A-1570

2019-16292 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros įsakymas dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ „Inogeb LT“ priemonės įgyvendinamų projektų galutinių naudos gavėjų atrankos aprašo patvirtinimo 2019 10 14 Nr. 2V-344

2019-16285 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl Studijų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo 2019 10 10 Nr. V-104

2019-16286 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo 2019 10 10 Nr. V-105

2019-16225 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimo pakeitimo 2019 10 11 Nr. B1-732

2019-16318 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl afrikinio kiaulių maro židinio Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos seniūnijos Bagotosios kaime 2019 10 14 Nr. B1-736

2019-16281 Valstybinė miškų tarnybos įsakymas dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 11-10-V “Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo” pakeitimo 2019 10 11 Nr. 239-19-V

 

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-16174 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 10 10 Nr. O3E-551

2019-16175 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2020 metams tvirtinimo 2019 10 10 Nr. O3E-553

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2019-10-09, Nr. 81

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-10-05, Nr. 80

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-10-02, Nr. 79

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-09-28, Nr. 78

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-09-25, Nr. 77

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi