Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujame Teisėkūros žinios numeryje (Nr. 15, 2019-02-20)

 

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI


2019-02454    Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo paskelbimo
2019 02 14 Nr. XIII-1979
2019-02455    Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-25 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje“ pakeitimo
2019 02 14 Nr. XIII-1980
2019-02457    Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-53 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 14 Nr. XIII-1981
2019-02459    Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 14 Nr. XIII-1982

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI


2019-02437    Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga
2019 02 14 Nr. 1K-1547
2019-02438    Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
2019 02 14 Nr. 1K-1548
2019-02468    Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimo
2019 02 15 Nr. 1K-1549
2019-02538    Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl kasmetinių atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2019 02 18 Nr. 1K-1550
2019-02545    Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2019 02 18 Nr. 1K-1551


V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI


2019-02440    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos
2019 02 13 Nr. 138
2019-02467    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 13 Nr. 139
2019-02520    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų Nr. XIIIP-1103 ir Nr. XIIIP-1707
2019 02 13 Nr. 140
2019-02521    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybinės signataro našlių rentos skyrimo
2019 02 13 Nr. 141
2019-02523    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 13 Nr. 143
2019-02525    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
2019 02 13 Nr. 144
2019-02526    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 "Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ pakeitimo
2019 02 13 Nr. 145
2019-02527    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 13 Nr. 146


VI skyrius
KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS, KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO POTVARKIAI


2019-02373    Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo (2018 m. gruodžio 20 d. redakcija) 18 straipsnio 8 dalies, 45 straipsnio 1 dalies, 52 straipsnio 1 dalies, 53 straipsnio 2 dalies, 81 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
2019 02 15 Nr. KT8-N2/2019


VII skyrius
ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


2019-02396    Nuasmeninta nutartis
2019 02 05 Nr. BB-532-1-20-2-00219-2012-2
2019-02421    Nuasmeninta nutartis
2019 02 05 Nr. BB-533-1-01-1-30039-2015-6
2019-02393    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. ANB-66-4-49-3-00371-2017-1
2019-02432    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. BB-534-1-07-1-00222-2010-8
2019-02436    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. CB-1036-2-68-3-18363-2017-0
2019-02407    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. CB-1046-2-70-3-01409-2018-7
2019-02425    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. CB-1066-2-52-3-03123-2014-8
2019-02433    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. CB-1067-2-69-3-22297-2016-1
2019-02411    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. CB-1071-2-68-3-17422-2015-3
2019-02412    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. CB-1076-2-57-3-00167-2018-2
2019-02508    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. CB-1094-2-58-3-00053-2011-0
2019-02506    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. CB-1105-2-10-3-01017-2017-5
2019-02507    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. CB-1106-2-55-3-02625-2015-8
2019-02394    Nuasmeninta nutartis
2017 04 18 Nr. AB-8429-3-63-3-02661-2016-9
2019-02376    Nuasmeninta nutartis
2018 11 07 Nr. AB-21589-3-62-3-01317-2016-5
2019-02374    Nuasmenintas sprendimas
2018 11 26 Nr. AB-21371-3-66-3-00038-2018-0
2019-02375    Nuasmeninta nutartis
2018 11 28 Nr. AB-21646-3-63-3-02592-2015-1
2019-02377    Nuasmeninta nutartis
2018 12 13 Nr. AB-681-3-61-3-04796-2016-8
2019-02381    Nuasmeninta nutartis
2019 01 16 Nr. AB-3285-3-61-3-04926-2016-3
2019-02380    Nuasmeninta nutartis
2019 01 30 Nr. AB-3280-3-61-3-01032-2016-8
2019-02403    Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo
2019 02 04 Nr. DBT-17-3-61-3-02661-2018-9
2019-02415    Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo
2019 02 04 Nr. DBT-19-3-61-3-01186-2018-0
2019-02384    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3331-3-64-3-00245-2016-6
2019-02383    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3376-3-61-3-04351-2016-5
2019-02378    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3378-3-61-3-03362-2018-8
2019-02382    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3387-3-61-3-02433-2017-5
2019-02379    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3401-3-61-3-02722-2018-7
2019-02404    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3413-3-61-3-03436-2017-9
2019-02414    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3414-3-61-3-01752-2016-7
2019-02424    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3418-3-62-3-02711-2018-6
2019-02405    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3420-3-61-3-01079-2018-1
2019-02391    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3422-3-62-3-02753-2018-2
2019-02401    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3444-3-61-3-04547-2016-2
2019-02426    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3448-3-61-3-02573-2015-8
2019-02392    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3449-3-61-3-03702-2017-5
2019-02419    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3451-3-64-3-01866-2017-7
2019-02430    Nuasmenintas sprendimas
2019 02 06 Nr. AB-3466-3-66-3-00005-2019-5
2019-02429    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3484-3-61-3-04569-2018-8
2019-02399    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3497-3-61-3-02826-2018-2
2019-02406    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3510-3-61-3-03983-2018-7
2019-02420    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3516-3-61-3-01605-2018-6
2019-02398    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3524-3-61-3-00866-2016-2
2019-02434    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3530-3-61-3-01151-2016-0
2019-02418    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3533-3-65-3-00101-2016-8
2019-02395    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3534-3-61-3-02623-2016-5
2019-02431    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3536-3-64-3-01904-2017-0
2019-02428    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3537-3-61-3-04256-2017-0
2019-02397    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3540-3-61-3-04391-2018-1
2019-02390    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3542-3-61-3-03883-2018-6
2019-02417    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3544-4-45-3-00413-2018-5
2019-02400    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3545-3-61-3-03907-2016-1
2019-02422    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3554-3-62-3-00120-2017-7
2019-02410    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3555-3-63-3-00275-2017-9
2019-02402    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3560-3-62-3-00370-2017-4
2019-02435    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3580-3-62-3-01405-2017-4
2019-02413    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3583-3-61-3-03837-2018-5
2019-02476    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3521-3-64-3-01174-2017-9
2019-02475    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3570-3-61-3-00492-2017-8
2019-02504    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3596-3-62-3-00387-2017-2
2019-02509    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3597-3-62-3-00767-2017-4
2019-02505    Nuasmeninta nutartis
2019 02 06 Nr. AB-3608-3-61-3-00922-2017-6
2019-02389    Nuasmenintas sprendimas
2019 02 07 Nr. AB-3464-3-66-3-00006-2019-6
2019-02416    Nuasmenintas sprendimas
2019 02 07 Nr. AB-3490-3-66-3-00008-2019-8
2019-02408    Nuasmenintas sprendimas
2019 02 07 Nr. AB-3508-3-66-3-00010-2019-1
2019-02409    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. AB-3562-3-61-3-03011-2017-8
2019-02423    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. AB-3564-3-61-3-01921-2017-6
2019-02427    Nuasmeninta nutartis
2019 02 07 Nr. AB-3566-3-64-3-01504-2017-6


VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI


2019-02535    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-263 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0004, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo
2019 02 15 Nr. D1-88
2019-02536    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. D1-241 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0004, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo
2019 02 15 Nr. D1-89
2019-02533    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pakeitimo
2019 02 18 Nr. D1-91
2019-02466    Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašo patvirtinimo
2019 02 14 Nr. 4-86
2019-02465    Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019 02 14 Nr. 4-87
2019-02551    Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-269 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 18 Nr. 4-91
2019-02549    Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-FM-F-520 „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ projektų atrankos komiteto sudarymo
2019 02 14 Nr. 1K-48
2019-02474    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 12 Nr. V-194
2019-02441    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
2019 02 12 Nr. V-197
2019-02489    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 12 Nr. V-195
2019-02565    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 15 Nr. V-215
2019-02564    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo formos patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 18 Nr. V-219
2019-02439    Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 15 Nr. V-124
2019-02470    Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
2019 02 15 Nr. V-126
2019-02471    Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų I pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo
2019 02 15 Nr. V-129
2019-02514    Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-646 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
2019 02 18 Nr. V-142
2019-02387    Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-325 „Dėl fiziologinių mitybos normų, pagal kurias maistu aprūpinami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai specialių tarnybinių užduočių, susijusių su apribojimu palikti užduoties vietą, vykdymo laikotarpiu, taip pat vykdantys tarnybą lauko sąlygomis, patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 14 Nr. 1V-156
2019-02510    Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę
2019 02 18 Nr. 1V-158
2019-02516    Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
2019 02 18 Nr. 1V-159
2019-02517    Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
2019 02 18 Nr. 1V-160
2019-02550    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo
Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 18 Nr. 3D-87
2019-02473    Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 5V-67 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 14 Nr. 5V-20
2019-02451    Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019 02 07 Nr. V-72
2019-02442    Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas dėl Muitinės plombų charakteristikų aprašo patvirtinimo
2019 02 11 Nr. 1B-122
2019-02519    Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-499 "Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos nacionalinėje žemės tarnyboje prie žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 18 Nr. 1P-53-(1.3 E.)
2019-02544    Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas dėl valstybinės kitos paskirtirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybei
2019 02 18 Nr. 1P-57-(1.3 E.)
2019-02518    Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. T1-954 „Dėl Duomenų apie naudojamas medicinos priemones (prietaisus) registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 12 Nr. T1-202
2019-02542    Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo
Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 18 Nr. VA-16
2019-02547    Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 14 Nr. 1V-15
2019-02548    Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 14 Nr. 1V-16
2019-02546    Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymas dėl Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019 02 14 Nr. I-67
2019-02472    Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 15 Nr. B1-124
2019-02568    VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 2018/8-209 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ Bendradarbiavimo komiteto sudarymo“ pakeitimo
2019 02 18 Nr. 2019/8-33

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI


2019-02469    Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. Sp-102 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo“ pakeitimo
2019 02 14 Nr. Sp-87
2019-02385    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
2019 02 14 Nr. O3E-52
2019-02386    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
2019 02 14 Nr. O3E-53

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2019-02-16, Nr. 14

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-02-13, Nr. 13

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-02-09, Nr. 12

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-02-06, Nr. 11

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-02-02, Nr. 10

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi