Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 100, 2019-12-14)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2019-19859 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos ratifikavimo 2019 11 28 Nr. XIII-2551

2019-19860 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo pakeitimo ir papildymo protokolo ratifikavimo 2019 11 28 Nr. XIII-2552

2019-19861 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2553

2019-19862 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2554

2019-19863 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2555

2019-19864 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2556

2019-19865 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2557

2019-19866 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2558

2019-19867 Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 4, 5, 6, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2559

2019-19868 Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 2, 5, 7, 8, 9, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2560

2019-19869 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 9, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2561

2019-19870 Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymo Nr. XI-1503 1, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2562

2019-19871 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 175-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2563

2019-19873 Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2564

2019-19877 Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2565

2019-19878 Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2566

2019-19879 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 93, 544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2567

2019-19880 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 ir 12-2 straipsniais įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2568

2019-19881 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2569

2019-19882 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 39, 53, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2575

2019-19883 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 37 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2576

2019-19884 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 29, 33, 59, 61, 68, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 28 Nr. XIII-2577

2019-20017 Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2581

2019-20018 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 58, 64, 71 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2582

2019-20019 Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 7 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2583

2019-20021 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 26-2 straipsniu įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2588

2019-20022 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2589

2019-20023 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2590

2019-20024 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 17 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2591

2019-20025 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2592

2019-20026 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2593

2019-20027 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2595

2019-20029 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 9 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2596

2019-20030 Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo Nr. XIII-700 9 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2597

2019-20031 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos konvencijos dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes denonsavimo ir Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius ratifikavimo 2019 12 03 Nr. XIII-2601

2019-20032 Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 15 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 12 03 Nr. XIII-2602

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2019-19899 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 05 Nr. XIII-2629

2019-19824 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 05 Nr. XIII-2630

2019-19889 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-13 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo 2019 12 05 Nr. XIII-2631

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2019-19940 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo 2019 12 11 Nr. 1K-160

2019-19941 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių skyrimo 2019 12 11 Nr. 1K-161

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2019-19823 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3787, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3788 ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 9-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3789 2019 12 04 Nr. 1231

2019-19854 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos kapitalo Tarptautiniame rekonstrukcijos ir plėtros banke 2019 12 04 Nr. 1232

2019-19948 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 04 Nr. 1233

2019-19949 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 04 Nr. 1234

2019-19951 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl R. Liubajevo paskyrimo 2019 12 11 Nr. 1236

2019-20045 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (es) Nr. 2017/625 įgyvendinimo 2019 12 11 Nr. 1237

2019-20046 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. 1238

2019-20048 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis valstybei svarbiam dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projektui įgyvendinti 2019 12 11 Nr. 1239

VII skyrius
ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

2019-20000 Nuasmeninta nutartis 2019-06-26 Nr. CB-6348-2-48-3-02422-2017-7

2019-19967 Nuasmeninta nutartis 2019-06-27 Nr. CB-6463-2-55-3-00823-2016-7

2019-19981 Nuasmeninta nutartis 2019-07-04 Nr. CB-6787-2-68-3-31111-2014-3

2019-19992 Nuasmeninta nutartis 2019-07-18 Nr. ANB-534-4-52-3-00053-2019-4

2019-19989 Nuasmeninta nutartis 2019-07-24 Nr. BB-4343-1-01-1-54883-2016-0

2019-19972 Nuasmeninta nutartis 2019-07-25 Nr. BB-4370-1-01-1-10174-2017-6

2019-19841 Nuasmeninta nutartis 2019-12-02 Nr. BB-6481-1-01-1-25816-2016-4

2019-19835 Nuasmeninta nutartis 2019-12-02 Nr. CB-11525-2-55-3-00500-2017-0

2019-19837 Nuasmeninta nutartis 2019-12-02 Nr. CB-11526-2-68-3-32073-2017-4

2019-19842 Nuasmeninta nutartis 2019-12-02 Nr. CB-11528-2-36-3-01763-2017-1

2019-19912 Nuasmeninta nutartis 2019-12-02 Nr. BB-6517-1-20-9-00964-2014-8

2019-19913 Nuasmeninta nutartis 2019-12-02 Nr. BB-6519-1-40-9-00054-2013-9

2019-19910 Nuasmeninta nutartis 2019-12-03 Nr. CB-11562-2-68-3-27501-2017-4

2019-19999 Nuasmeninta nutartis 2019-12-03 Nr. CB-11573-2-69-3-16396-2018-6

2019-19988 Nuasmeninta nutartis 2019-12-03 Nr. CB-11579-2-40-3-00816-2018-5

2019-19966 Nuasmeninta nutartis 2019-12-03 Nr. CB-11584-2-69-3-08811-2019-0

2019-19834 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. AB-22469-3-61-3-00893-2019-5

2019-19838 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. AB-22510-3-62-3-00592-2017-0

2019-19832 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. AB-22514-3-61-3-02720-2017-4

2019-19833 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. AB-22516-3-61-3-03722-2017-7

2019-19839 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. AB-22522-3-65-3-00587-2016-6

2019-19836 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. AB-22524-3-65-3-00098-2017-4

2019-19977 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. AB-22698-3-61-3-03977-2017-9

2019-19840 Nuasmeninta nutartis 2019-11-28 Nr. AB-22489-4-45-3-00262-2019-8

2019-19911 Nuasmeninta nutartis 2019-11-28 Nr. AB-22543-3-61-3-02443-2019-8

2019-19969 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22657-3-61-3-03732-2017-8

2019-19965 Nuasmenintas sprendimas 2019-12-04 Nr. AB-22664-3-61-3-03406-2017-6

2019-19986 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22680-3-61-3-01634-2017-7

2019-19991 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22694-3-61-3-04111-2017-0

2019-19961 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22701-3-61-3-04942-2016-1

2019-19974 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22705-3-61-3-02669-2017-6

2019-19960 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22708-3-61-3-02625-2017-8

2019-19995 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22711-3-62-3-01677-2017-5

2019-20003 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22719-3-61-3-02818-2017-2

2019-19978 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22720-3-61-3-03920-2017-7

2019-19962 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22729-3-61-3-02697-2017-7

2019-19990 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22735-3-61-3-01832-2018-8

2019-20004 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22737-3-62-3-01658-2017-4

2019-19982 Nuasmenintas sprendimas 2019-12-04 Nr. AB-22744-3-61-3-02169-2019-3

2019-19997 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22745-3-61-3-03823-2017-9

2019-19980 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22748-3-61-3-03727-2017-2

2019-19973 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22753-3-63-3-00059-2018-0

2019-20001 Nuasmenintas sprendimas 2019-12-04 Nr. AB-22755-3-61-3-02172-2019-7

2019-19959 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22759-3-61-3-01649-2018-4

2019-19979 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22764-3-65-3-00060-2018-4

2019-19970 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22768-3-63-3-00194-2017-9

2019-19998 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22775-3-61-3-02387-2016-2

2019-19983 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22777-3-61-3-01825-2018-0

2019-19964 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22779-3-61-3-01505-2016-3

2019-19968 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22780-3-63-3-01294-2017-1

2019-19985 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22781-3-61-3-03947-2017-6

2019-19976 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22791-3-62-3-01437-2017-9

2019-19993 Nuasmenintas sprendimas 2019-12-04 Nr. AB-22793-3-64-3-01163-2017-7

2019-20005 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22795-2-68-3-21141-2017-8

2019-19984 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22800-3-61-3-04110-2016-8

2019-20002 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22802-3-61-3-00986-2017-6

2019-19971 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22804-2-68-3-15829-2016-3

2019-19958 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22805-3-61-3-03293-2017-0

2019-19963 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22807-3-62-3-01131-2017-0

2019-19987 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22809-3-61-3-02183-2019-9

2019-19996 Nuasmenintas sprendimas 2019-12-04 Nr. AB-22810-3-61-3-02980-2017-2

2019-19975 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22812-3-64-3-01525-2017-9

2019-20006 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22813-3-61-3-02778-2017-7

2019-19994 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22814-3-62-3-02012-2017-9

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-19931 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0010 pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ 2019 12 06 Nr. D1-734

2019-19930 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0009 pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ 2019 12 06 Nr. D1-735

2019-19929 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0008 pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ 2019 12 06 Nr. D1-736

2019-19953 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. D1-740

2019-19939 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. D1-741

2019-20040 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. D1-744

2019-19850 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-128 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 19 Nr. 4-652

2019-19920 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 2019 12 10 Nr. 4-708

2019-19921 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Finansų inžinerijos priemonės „Garantijų fondas 3“ schemos patvirtinimo 2019 12 10 Nr. 4-709

2019-19922 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 4-711

2019-19923 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 4-799 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 4-712

2019-19924 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 4-651 „Dėl Turizmo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 4-714

2019-19843 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 1-315

2019-19904 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo 2019 12 10 Nr. 1-323

2019-19919 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 1-319

2019-19917 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 1-320

2019-19918 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-46 „Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 1-321

2019-19915 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-13 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. 1-324

2019-19897 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 09 Nr. 1K-376

2019-19895 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-254 „Dėl Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir kitos informacijos teikimo juridinių asmenų registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 09 Nr. 1K-377

2019-19894 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 09 Nr. 1K-378

2019-20012 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo 2019 12 09 Nr. 1K-380

2019-20013 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1K-351 „Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2019 12 09 Nr. 1K-381

2019-19827 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Knygos meno konkurso ekspertų praktikų grupės ir Knygos meno ekspertų komisijos sudarymo 2019 12 09 Nr. IV-813

2019-19932 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 12 11 Nr. A1-759

2019-19933 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. A1-760

2019-19950 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0006 „Geležinkelių transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje“ 2019 12 11 Nr. 3-547

2019-20037 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3-646 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 12 12 Nr. 3-548

2019-20038 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 12 12 Nr. 3-549

2019-20039 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 12 12 Nr. 3-550

2019-19857 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2019 metais 2019 12 05 Nr. V-1394

2019-19830 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. V-1056 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 2019 12 09 Nr. V-1406

2019-19903 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1382 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrų skyrimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 12 10 Nr. V-1409

2019-19902 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-229 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centro skyrimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. V-1410

2019-19935 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1356 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo analizės“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. V-1414

2019-19907 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. V-1416

2019-19908 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 12 10 Nr. V-1417

2019-19909 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-778 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 117:2004 „Infekcinių ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. V-1418

2019-19946 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos medicinos normos MN 169:2019 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas“ patvirtinimo 2019 12 10 Nr. V-1419

2019-20055 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2019 12 10 Nr. V-1412

2019-19944 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. V-1421

2019-19945 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. V-1423

2019-20051 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. V-1424

2019-19956 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. V-1425

2019-20052 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. V-1426

2019-20069 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 "Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. V-1428/V-1465

2019-20056 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2019 12 11 Nr. V-1430

2019-20033 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-1240 „Dėl Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. V-1471

2019-20057 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. V-1474

2019-20058 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. V-1475

2019-19847 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1V-916 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 1V-972

2019-19849 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2019 12 10 Nr. 1V-975

2019-19851 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2019 12 10 Nr. 1V-976

2019-19855 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2019 12 10 Nr. 1V-977

2019-19856 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2019 12 10 Nr. 1V-978

2019-19905 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios 2019 12 10 Nr. 1V-979

2019-19906 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 1V-981

2019-19934 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-657 "Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. 1V-982

2019-19936 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-551 „Dėl Lietuvos Respublikos delegacijos 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtiniame stebėsenos komitete sudarymo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. 1V-983

2019-20059 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. 1V-984

2019-19872 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 09 Nr. 3D-681

2019-19874 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-26 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 3D-682

2019-19885 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 3D-672/D1-678 „Dėl Žuvininkystės tarybos sudarymo ir Žuvininkystės tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 3D-683/D1-739

2019-19875 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 3D-684

2019-19876 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. 3D-686

2019-20063 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 3D-464 "Dėl Paramos teikimo vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. 3D-690

2019-20064 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. 3D-691

2019-20068 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. 3D-692

2019-20065 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl Skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. 3D-693

2019-20066 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 487 „Dėl Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. 3D-694

2019-20067 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-737 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos tarybos sudarymo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. 3D-695

2019-19938 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įsakymas dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. Į-97 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. I-376

2019-19937 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 12 11 Nr. 1P-389-(1.3 E.)

2019-20028 Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo 2019 12 11 Nr. V-91

2019-19916 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. 1-504

2019-19853 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeirjos direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-447 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. V-452

2019-20007 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Vizų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 12 10 Nr. 4-557

2019-20008 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 12 12 Nr. 4-562

2019-19844 Valstybinė augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Sėklinių bulvių sertifikato formos patvirtinimo 2019 12 10 Nr. A1-759

2019-19845 Valstybinė augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Sėklos sertifikato formos patvirtinimo 2019 12 10 Nr. A1-760

2019-19846 Valstybinė augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Sodo augalų sertifikato formos patvirtinimo 2019 12 10 Nr. A1-761

2019-20020 Valstybinė augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Paraiškos atlikti registruotosios arba neregistruotos augalo veislės ūkinio vertingumo tyrimus formos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. A1-770

2019-20009 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. VA-91

2019-20011 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VA-5 „Dėl Produktų mėginių paėmimo ir perdavimo tirti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. VA-92

2019-20014 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo 2019 12 12 Nr. VA-93

2019-20015 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. VA-94

2019-20047 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-128 „Dėl pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. 1V-206

2019-20010 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūros įsakymas dėl Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste, jo pavaduotojo ir padėjėjo funkcijų nustatymo 2019 12 11 Nr. I-322

2019-19891 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK 2019) patvirtinimo 2019 12 10 Nr. DI-279

2019-19952 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų nustatymo 2019 12 11 Nr. 2BE-401

2019-19886 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įsakymas dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo 2019 12 10 Nr. VE-67

2019-20070 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įsakymas dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. VE-68

2019-19914 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 10 Nr. B1-910

2019-20049 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 12 Nr. B1-918

2019-19955 Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1S-171 „Dėl Koncesijų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo bei koncesijų ataskaitų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 11 Nr. 1S-185

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-19848 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 12 05 Nr. 03-21

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2019-12-07, Nr. 98

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-12-04, Nr. 97

KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS; ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-11-30, Nr. 96

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-11-27, Nr. 95

KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS; ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-11-23, Nr. 94

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi