Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 48, 2019-06-15)

 

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2019-09460 Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija dėl medinio sakralinio kultūros paveldo išsergėjimo 2019 06 06 Nr. XIII-2208

2019-09482 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo 2019 06 11 Nr. XIII-2210

2019-09534 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. XIII-8 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. XIII-2211

 

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2019-09451 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl patobulinto Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2019 06 05 Nr. 549

2019-09463 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 113 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį“ pakeitimo 2019 06 05 Nr. 550

2019-09620 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51-1, 51-2, 51-3 straipsniais įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2019 06 12 Nr. 551

 

VII skyrius
ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

2019-09431 Nuasmeninta nutartis 2019-05-29 Nr. BB-3164-1-30-1-00067-2012-3

2019-09433 Nuasmeninta nutartis 2019-05-30 Nr. BB-3127-1-57-1-02276-2012-6

2019-09434 Nuasmeninta nutartis 2019-05-30 Nr. BB-3128-1-01-1-21533-2017-7

2019-09427 Nuasmeninta nutartis 2019-05-30 Nr. BB-3166-1-01-1-51240-2016-4

2019-09488 Nuasmeninta nutartis 2019-05-30 Nr. BB-3181-1-01-1-51602-2017-7

2019-09424 Nuasmeninta nutartis 2019-05-31 Nr. BB-3167-1-68-3-00201-2015-9

2019-09432 Nuasmeninta nutartis 2019-06-03 Nr. CB-5472-2-70-3-08916-2017-6

2019-09487 Nuasmeninta nutartis 2019-06-04 Nr. CB-5514-2-55-3-01831-2017-8

2019-09568 Nuasmeninta nutartis 2019-06-04 Nr. ANB-414-4-46-3-00318-2018-0

2019-09559 Nuasmeninta nutartis 2019-06-04 Nr. BB-3208-1-01-1-67479-2015-4

2019-09562 Nuasmeninta nutartis 2019-06-04 Nr. CB-5522-2-55-3-01904-2014-6

2019-09565 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. CB-5546-2-06-3-08661-2017-2

2019-09564 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. CB-5548-2-55-3-02352-2015-5

2019-09563 Nuasmeninta nutartis 2019-04-10 Nr. AB-12276-3-61-3-03647-2017-3

2019-09572 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-05-22 Nr. DBT-66-3-64-3-00123-2019-4

2019-09553 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-05-22 Nr. DBT-67-3-61-3-00399-2019-6

2019-09557 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-05-22 Nr. DBT-68-3-63-3-00850-2017-8

2019-09577 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-05-23 Nr. DBT-69-3-64-3-02149-2016-1

2019-09425 Nuasmeninta nutartis 2019-05-29 Nr. AB-12195-2-53-3-01711-2016-2

2019-09428 Nuasmeninta nutartis 2019-05-29 Nr. AB-12198-3-61-3-00557-2018-1

2019-09430 Nuasmeninta nutartis 2019-05-29 Nr. AB-12216-3-61-3-01181-2019-6

2019-09426 Nuasmeninta nutartis 2019-05-29 Nr. AB-12217-3-61-3-00802-2017-3

2019-09429 Nuasmeninta nutartis 2019-05-29 Nr. AB-12219-3-61-3-01713-2017-5

2019-09551 Nuasmeninta nutartis 2019-05-29 Nr. AB-12282-3-63-3-00272-2019-8

2019-09490 Nuasmeninta nutartis 2019-06-04 Nr. AB-12236-3-61-3-06003-2015-0

2019-09489 Nuasmeninta nutartis 2019-06-04 Nr. AB-12245-3-66-3-00064-2019-0

2019-09555 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12308-3-63-3-01598-2018-9

2019-09573 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12312-3-61-3-01153-2018-4

2019-09546 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12332-3-64-3-00742-2017-9

2019-09561 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12335-3-61-3-02301-2017-9

2019-09554 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12336-3-65-3-00247-2017-0

2019-09571 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12337-3-61-3-00016-2019-2

2019-09569 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12362-3-64-3-01238-2015-8

2019-09549 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12371-3-61-3-01132-2017-0

2019-09574 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12377-3-61-3-04162-2017-6

2019-09552 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12389-3-65-3-00294-2017-2

2019-09560 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12393-3-61-3-01192-2017-6

2019-09575 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12394-3-61-3-00054-2018-3

2019-09558 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12397-3-61-3-03162-2017-5

2019-09547 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12401-3-62-3-00659-2017-4

2019-09576 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12406-3-61-3-00528-2017-8

2019-09548 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12407-3-61-3-04219-2017-9

2019-09566 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12408-3-61-3-02450-2017-4

2019-09567 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12411-3-61-3-03873-2017-4

2019-09570 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12414-3-61-3-02204-2017-1

2019-09550 Nuasmeninta nutartis 2019-06-05 Nr. AB-12415-3-61-3-00627-2017-8

2019-09556 Nuasmenintas sprendimas 2019-06-05 Nr. AB-12417-3-61-3-01369-2017-2

 

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-09524 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2019 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 06 Nr. D1-353

2019-09601 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 07 Nr. D1-355

2019-09472 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ 2019 06 11 Nr. D1-356

2019-09454 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. D1-357

2019-09491 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-1042 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal koncepciją“ klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimų ir technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. D1-359

2019-09514 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-260 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2019 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. D1-361

2019-09520 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 4-56 „Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. 4-362

2019-09492 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1-151 „Dėl Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo 2019 05 27 Nr. 1-163

2019-09600 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 06 06 Nr. 1-167

2019-09599 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1-264 „Dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 06 06 Nr. 1-168

2019-09598 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1-324 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 06 06 Nr. 1-169

2019-09545 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1-92 „Dėl Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. 1-172

2019-09496 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ pakeitimo 2019 06 10 Nr. 1K-183

2019-09497 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose 2019 metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, nustatymo 2019 06 10 Nr. 1K-184

2019-09516 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatų patvirtinimo 2019 06 06 Nr. V-511

2019-09515 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, tiesti, rekonstruoti, remontuoti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 06 07 Nr. V-514

2019-09528 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2014 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. ĮV-332 ,,Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2019 05 30 Nr. IV-374

2019-09529 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kuriose Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo 2019 06 10 Nr. IV-400

2019-09532 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-739 „Dėl regioninių kultūros tarybų sudarymo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. IV-406

2019-09530 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros paso tematinio prioriteto tvirtinimo 2019 06 12 Nr. IV-407

2019-09531 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2019 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. ĮV-110 „Dėl Kultūrinės edukacijos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. IV-410

2019-09423 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 03 Nr. A1-314

2019-09505 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 3-113 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.2.2-CPVA-V-524-01-0002 „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. 3-271

2019-09504 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-71-0003 „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ 2019 06 12 Nr. 3-272

2019-09506 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3-569 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0008 „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. 3-273

2019-09507 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3-520 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002 „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. 3-274

2019-09508 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3-592 „Dėl Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. 3-275

2019-09509 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 456 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. 3-276

2019-09583 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 3-291 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004 „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. 3-280

2019-09617 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 „Dėl Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo 2019 06 13 Nr. 3-282/V-541

2019-09597 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais 2019 06 13 Nr. 3-283

2019-09606 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CVPA-V-526-01-0008 „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“ pakeitimo 2019 06 13 Nr. 3-284

2019-09608 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3-134 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0001 „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vartai“ pakeitimo 2019 06 13 Nr. 3-285

2019-09485 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 07 Nr. V-690

2019-09486 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. V-699

2019-09527 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Informavimo apie žmogaus palaikų vežimą į užsienio valstybes, kurios nėra 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimto Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo šalys, taip pat iš šių valstybių per Lietuvos Respublikos teritoriją vežimą tranzitu tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 06 11 Nr. V-696

2019-09526 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Žmogaus embrionų ir vaisių iki 22-os nėštumo savaitės, kai nėra išreikšta tėvų (vieno iš tėvų) valia vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės kremuoti ir (ar) laidoti, kremavimo ir laidojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 06 11 Nr. V-697

2019-09525 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo 2019 06 11 Nr. V-700

2019-09444 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. V-688

2019-09523 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-576/4-409 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. V-690/4-361

2019-09535 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes sąrašo patvirtinimo 2019 06 12 Nr. V-693

2019-09586 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo 2019 06 13 Nr. V-697

2019-09587 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo 2019 06 13 Nr. V-698

2019-09588 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 13 Nr. V-699

2019-09589 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 13 Nr. V-700

2019-09602 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-372 „Dėl Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto sudarymo“ pakeitimo 2019 06 13 Nr. V-706

2019-09603 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2018–2019 mokslo metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datos 2019 06 13 Nr. V-707

2019-09596 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Vartojimo ginčų komisijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 13 Nr. 1R-192

2019-09614 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-265 „Dėl užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo 2019 06 11 Nr. V-161

2019-09533 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. V-170

2019-09435 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo 2019 06 11 Nr. 1V-535

2019-09437 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-1024 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. 1V-536

2019-09453 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2019 06 11 Nr. 1V-537

2019-09578 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyvendinimo 2019 06 13 Nr. 1V-539

2019-09446 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 3D-779 „Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijomis“ pripažinimo netekusiu galios 2019 06 10 Nr. 3D-355

2019-09457 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 2019 06 11 Nr. 3D-356

2019-09458 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 3D-536 „Dėl projekto inicijavimo” pripažinimo netekusiu galios 2019 06 11 Nr. 3D-357

2019-09503 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. V-231

2019-09452 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-12 „Dėl Lošimo automatų plombavimo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos plombomis taisyklių ir šių plombų formų patvirtinimo” pakeitimo 2019 06 11 Nr. DIE-345

2019-09450 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Informavimo apie veiksmus su prekėmis, laikytinomis pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, ir prekių pavyzdžių ėmimo taisyklių patvirtinimo 2019 06 10 Nr. 1B-540

2019-09540 Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. BR1-251 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 06 Nr. BR1-157

2019-09539 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 06 12 Nr. V-298

2019-09619 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. V-297

2019-09579 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1V-134 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos valdymo komiteto sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 06 12 Nr. 1V-70

2019-09621 Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 13 Nr. (1.72E)1A-869

2019-09622 Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Vardinių ir būtinųjų vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų sąrašą prašymo formos patvirtinimo 2019 06 13 Nr. (1.72E)1A-870

2019-09521 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. V-249

2019-09522 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. V-256

2019-09512 Alytaus apylinkės teismo įsakymas dėl Alytaus apylinkės teismo nuostatų patvirtinimo 2019 06 12 Nr. V-71

2019-09449 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro įsakymas dėl Viešojo administravimo sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo 2019 06 11 Nr. V1-107

2019-09543 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl reguliaraus susisiekimo maršruto nustatymo 2019 06 12 Nr. 2BE-193

2019-09615 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo 2019 06 13 Nr. SV6-17

2019-09455 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl afrikinio kiaulių maro židinio Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Tursučių kaime 2019 06 11 Nr. B1-417

2019-09581 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 12 Nr. B1-421

 

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-09623 Lietuvos banko nutarimas dėl Lygių galimybių politikos įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 06 13 Nr. 03-118

2019-09478 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Kauno miesto, Mažeikių rajono ir Rokiškio rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo 2019 06 11 Nr. Sp-300

2019-09479 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl vietos pripažinimo porinkiminiame Utenos rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše 2019 06 11 Nr. Sp-301

2019-09440 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo pajamų viršutinės ribos 2020 metams koregavimo 2019 06 10 Nr. O3E-180

2019-09439 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. O3E-182

2019-09441 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2019 06 11 Nr. O3E-183

2019-09442 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl UAB „Tauragės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2019 06 11 Nr. O3E-187

2019-09445 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 06 11 Nr. O3E-188

2019-09519 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2019 06 12 Nr. O3E-191

2019-09518 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo 2019 06 12 Nr. O3E-192

2019-09536 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo 2019 06 12 Nr. O3E-197

2019-09537 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo 2019 06 12 Nr. O3E-198

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2019-06-12, Nr. 47

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-06-08, Nr. 46

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-06-05, Nr. 45

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-06-01, Nr. 44

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-05-29, Nr. 43

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi