Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujame numeryje (Nr. 83, 2021-10-16)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2021-21580 Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įstatymas įstatymas 2021 10 12 Nr. XIV-571

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2021-21363 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. XIV-57 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarymo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. XIV-560

2021-21364 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIV-84 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. XIV-561

2021-21373 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. XIV-186 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. XIV-562

2021-21375 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. XIV-570

2021-21397 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Igno Meškausko peticijos 2021 10 12 Nr. XIV-563

2021-21398 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos 2021 10 12 Nr. XIV-564

2021-21399 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Vaido Veličkos peticijos 2021 10 12 Nr. XIV-565

2021-21400 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Thaddeuso Stommos peticijos 2021 10 12 Nr. XIV-566

2021-21401 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Roberto Radzivano peticijos 2021 10 12 Nr. XIV-567

2021-21402 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Ernesto Jasaičio peticijos 2021 10 12 Nr. XIV-568

2021-21403 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos 2021 10 12 Nr. XIV-569

2021-21549 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto Psichikos sveikatos pakomitečio pirmininko patvirtinimo 2021 10 14 Nr. XIV-572

2021-21579 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-975 „Dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. XIV-577

2021-21551 Lietuvos Respublikos Seimo statutas dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80-3 straipsnio pakeitimo 2021 10 14 Nr. XIV-578

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2021-21361 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 12 Nr. 1K-742

2021-21451 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją 2021 10 13 Nr. 1K-743

2021-21452 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją 2021 10 13 Nr. 1K-744

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2021-21351 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 8-1 ir 29-1 straipsniais įstatymo ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 4-1, 15, 40, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 06 Nr. 809

2021-21357 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 28, 30, 30-1, 30-2, 35-1 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25-1, 30-3, 30-4, 30-5, 30-6, 30-7, 30-8, 30-9, 31-1, 31-2, 31-3 straipsniais, septintuoju 1 ir septintuoju 2 skirsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-4988 ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5039 2021 10 06 Nr. 811

2021-21358 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn 2021 10 06 Nr. 812

2021-21386 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 264 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-230 2021 10 06 Nr. 810

2021-21518 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 944 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2021 10 06 Nr. 820

2021-21519 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn 2021 10 06 Nr. 821

2021-21414 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 813

2021-21444 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4, 5 ir 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 21-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 814

2021-21445 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-529, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-530, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 5, 8, 8-1, 9, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-643(2), Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 1, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-644(2), Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 18 ir 31 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIVP-825 ir Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-826 2021 10 13 Nr. 815

2021-21454 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl humanitarinės pagalbos teikimo Tadžikistano Respublikai 2021 10 13 Nr. 816

2021-21504 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Ukrainos kariuomenei 2021 10 13 Nr. 817

2021-21506 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Lietuvos kariuomenei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 2021 10 13 Nr. 818

2021-21508 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 819

2021-21520 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 32-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 822

2021-21537 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 823

2021-21540 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 824

2021-21544 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 825

2021-21545 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 826

2021-21548 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 827

2021-21550 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pensijų anuitetų fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 828

2021-21552 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 829

2021-21553 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl įgaliojimų pasirašyti 2022 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį suteikimo 2021 10 13 Nr. 830

2021-21563 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 831

2021-21571 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 832

2021-21572 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2, 8, 17, 29, 33, 45 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymo Nr. XIV-352 2, 3, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 833

2021-21573 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio 2021 10 13 Nr. 834

2021-21574 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 7, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 10 13 Nr. 835

2021-21575 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. 836

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-21348 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. D1-579

2021-21367 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-530 „Dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus mokamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. D1-581

2021-21410 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. D1-583

2021-21411 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 „Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. D1-584

2021-21581 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. D1-322 „Dėl Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių srityje kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. D1-590

2021-21345 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 4-938 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. 4-1082

2021-21558 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 1K-184 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2021 10 14 Nr. 1K-323

2021-21349 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 metų balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-294 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. IV-1189

2021-21448 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir Respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina kultūros ministerija, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. IV-1199

2021-21449 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-418 „Dėl Premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. IV-1200

2021-21525 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo 2021 10 14 Nr. A1-724

2021-21527 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo 2021 10 14 Nr. A1-728

2021-21528 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. A1-731

2021-21529 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų patvirtinimo 2021 10 14 Nr. A1-734

2021-21350 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3-459 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros, statant išorinį giliavandenį uostą, parengiamųjų darbų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2021 10 12 Nr. 3-481

2021-21339 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. V-2278

2021-21342 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. V-2283

2021-21406 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1848 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. V-2290

2021-21464 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. V-2291

2021-21510 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-997 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. V-2294

2021-21370 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. V-1871

2021-21512 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-1586 „Dėl Mokyklų sąrašų mokymo lėšoms paskirstyti patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. V-1872

2021-21514 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. V-1878

2021-21515 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pasirengimo įgyvendinti švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo 2021 10 14 Nr. V-1879

2021-21532 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. V-1883

2021-21533 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Konkurso sąlygų 2021 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui patvirtinimo 2021 10 14 Nr. V-1886

2021-21334 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. 1V-767

2021-21335 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę 2021 10 12 Nr. 1V-768

2021-21336 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo 2021 10 12 Nr. 1V-769

2021-21337 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2021 10 12 Nr. 1V-770

2021-21341 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo jos atsisakius 2021 10 12 Nr. 1V-771

2021-21344 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2021 10 12 Nr. 1V-772

2021-21582 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2021 10 14 Nr. 1V-780

2021-21583 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo 2021 10 14 Nr. 1V-781

2021-21584 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo 2021 10 14 Nr. 1V-783

2021-21585 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2021 10 14 Nr. 1V-784

2021-21586 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę 2021 10 14 Nr. 1V-785

2021-21368 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. 3D-633

2021-21385 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-3 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos srities „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. 3D-635

2021-21387 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. 3D-637

2021-21388 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl didžiausio kompensuojamo rapsų ir javų grūdų, pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) 2021 metais, kiekio patvirtinimo 2021 10 13 Nr. 3D-638

2021-21389 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. 3D-639

2021-21391 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Žemės ūkio ir maisto produktų priskyrimo prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų tvarkos aprašo ir Rekomendacinio pobūdžio greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų sąrašo patvirtinimo 2021 10 13 Nr. 3D-640

2021-21392 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 3D-230 „Dėl Žemės ūkio mokslo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. 3D-641

2021-21524 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 2021 10 14 Nr. 3D-643

2021-21542 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 2V-93 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. 2V-218 (1.4)

2021-21543 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo 2021 10 14 Nr. 2V-222 (1.4)

2021-21371 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. EV-228

2021-21372 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. Rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. EV-229

2021-21500 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. EV-236

2021-21535 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-12 „Dėl Lošimo automatų plombavimo lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos plombomis taisyklių ir šių plombų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2021 10 13 Nr. DIE-662

2021-21534 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. DI-31 „Dėl Reikalavimų lošimų įrenginiams bei lošimų stalams patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. DIE-663

2021-21447 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-182 „Dėl Asmenų konsultavimo Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. 1B-711

2021-21432 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Vilniaus rajono savivaldybei 2021 10 13 Nr. 1P-225-(1.3 E.)

2021-21523 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras įsakymas dėl Gaisrinių tyrimų centro nuostatų patvirtinimo 2021 10 14 Nr. 1-611

2021-21521 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo 2021 10 14 Nr. V-430

2021-21374 Valstybinė augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. A1-6 "Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų bei tų pasėlių ir siuntų, kurie galėjo būti genetiškai modifikuoti, kontrolės ir stebėsenos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. A1-557

2021-21362 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 12 Nr. VA-66

2021-21442 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VA-63/1B-661 „Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. VA-67/1B-708

2021-21503 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-21 „Dėl Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 07 Nr. 1V-142

2021-21513 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 08 Nr. 1V-145

2021-21516 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1V-10 „Dėl Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, Planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto ir Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 11 Nr. 1V-147

2021-21517 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-182 „Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 11 Nr. 1V-148

2021-21526 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V1-14 „Dėl individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose pagal ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose teises patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. V1-99

2021-21463 Lietuvos mokslo tarybos įsakymas dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-202 „Dėl vykdomų mokslo doktorantūrų vertinimo 2020–22 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 06 Nr. V-366

2021-21404 Lietuvos mokslo tarybos įsakymas dėl Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 10 13 Nr. V-377

2021-21393 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento įsakymas dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. T1-91

2021-21418 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl krypties studijų akreditavimo termino pratęsimo 2021 10 11 Nr. SV6-22

2021-21422 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl baigiamų vykdyti studijų akreditavimo termino pratęsimo 2021 10 11 Nr. SV6-23

2021-21424 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl studijų akreditavimo termino pratęsimo 2021 10 13 Nr. SV6-24

2021-21462 Valstybės tarnybos departamento įsakymas dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. 27V-116

2021-21541 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. B1-790

2021-21546 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-306 „Dėl Tikrinamųjų pieninių veislių bulių, už kurių įvertinimą teikiama valstybės pagalba, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. B1-796

2021-21539 VĮ Registrų centro įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. VE-512 (1.3 E) „Dėl Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. B1-17 „Dėl Duomenų teikimo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2021 10 14 Nr. VE-667 (1.3 E)

2021-21355 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūros įsakymas dėl viešosiosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2-307 „Dėl Bepiločio orlaivio sistemos naudotojui išduodamo pažymėjimo, patvirtinančio jo registraciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2021 10 12 Nr. 2-127

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-21522 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 10 13 Nr. KS-174

2021-21538 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Kelmės rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo 2021 10 14 Nr. Sp-235

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2021-10-16, Nr. 83

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-10-13, Nr. 82

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Teisėkūros žinios, 2021-10-09, Nr. 81

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-10-06, Nr. 80

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-10-02, Nr. 79

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi