2019-02-15

Vasario 16 Su Valstybės atkūrimo diena!

Su Valstybės atkūrimo diena!

Sveikiname su Valstybės atkūrimo švente, vienijančia ir skatinančia didžiuotis savo šalimi.

Būkime drąsūs ir ryžtingi, tvirti ir nepalaužiami.

„Lai gyvuoja mūsų liuosoji ir nepriklausomoji tėvynė Lietuva!“ (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Alfonsas Petrulis)

Atgal