Lietuvos valstybingumas

Praėjusiais metais visi kartu sutikome modernios Lietuvos atkūrimo jubiliejų. 1918 metais buvo įkurtos svarbiausios valstybės valdymo ir administravimo institucijos. Tarp jų ir „Laikinosios Vyriausybės Žinios“, vėliau „Vyriausybės žinios“, po Lietuvos nepriklausomybės pervadintos į „Valstybės žinios“. Seimo leidykloje „Valstybės žinios“ per kelis dešimtmečius buvo išleista įvairių spaudinių Lietuvos valstybingumui įtvirtinti ir valstybės šventinėms ir įsimintinoms dienoms paminėti, svarbūs šaliai dokumentai, sutartys, Vadovų priesaikos. Švęsdami Lietuvos atkūrimo ir oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ šimtmetį, sukūrėme iniciatyvą supažindinti visuomenę su Lietuvos nepriklausomybę lydėjusiais leidiniais, pagarsinti dar mažai kam žinomą vaizdinę medžiagą, jų autorius, leidėjus. Kviečiame prisidėti prie šios kilnios misijos ir Jus, turinčius Lietuvos valstybingumui svarbios dokumentinės-vaizdinės medžiagos.

Kviečiame eksponuoti turimą atmintiną medžiagą

Raimonda Ragauskienė; Vilmas Narečionis; Vidas Čerkauskas; Valstybės žinios; 17,5 x 24,5; 2002

Nastazija Kairiūkštytė; Valstybės žinios; 14,8x21; 2001

Vidas Čerkauskas; Valstybės žinios; 14,8x21; 2000

Vidas Čerkauskas; Valstybės žinios; 14,8x21; 2000

Domas Kaunas; Alvydas Ladyga; Valstybės žinios; 21x30; 2000

Antanas Buračas; Antanas Stravinskas; Alvydas Ladyga; Valstybės žinios; 22x30; 1998

Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo; LR Aukščiausioji Taryba; faksimilė; 1990

Vincas Kudirka; Lietuvos nacionalinė biblioteka; 29x35; 1920